Kennis op Zondag

Bijspijkeren over diverse onderwerpen
Artikelen

Ongedierte in Nederlandse huishoudens

March 26, 2017

In dit artikel sommen we de meest voorkomende ongedierte in Nederland op en geven we aan waarom deze ongedierte veel in Nederlandse huishoudens voorkomen. Daarnaast geven we tips om deze ongedierte te bestrijden of te voorkomen. De lijst van meest voorkomende ongedierte hieronder is willekeurig opgesomd.

Ratten

Wanneer er ratten (of muizen) in huis rond lopen, schrikken mensen vaak, omdat het ”enge beesten” zijn. Fysiek doen ze echter weinig kwaad. Het grootste probleem van ratten is dat ze incontinent zijn. Hierdoor laten ze overal keutels en urine achter. Dit zorgt niet alleen voor een vreemde geur, maar door de ontlasting kunnen er ook ziektes verspreid worden. Via urine en ontlasting verontreinigen ratten en muizen water en voedsel, wat voedselvergiftiging kan veroorzaken. Daarnaast kunnen ratten schade veroorzaken aan materialen, levensmiddelen of andere benodigdheden. Hieronder bespreken we signalen die er op kunnen duiden dat er ratten in huis zijn. Daarna worden er tips opgesomd om een rattenplaag tegen te gaan

Signalen van rattenplaag

 • Uitwerpselen: Ratten produceren ongeveer 40 keutels per dag. Deze keutels zijn vaak één tot twee centimeter lang, Bij ratten liggen deze keutels vaak dicht bij elkaar, terwijl de keutels van muizen overal verspreid liggen. Van belang is naar de structuur van de keutels te kijken. Wanneer de keutels glanzen en zacht zijn, kan dit duiden of een ratten- of muizenplaag.
 • Knaagschade: Kenmerkend aan de tanden van ratten is dat deze altijd groeien. Ratten zijn dan ook altijd bezig hun tanden scherp te houden. Dit doen ze door te knagen aan verschillende materialen zoals plastic, hout, aluminium en beton. Favoriete materialen om aan te knagen zijn voor ratten elektriciteitskabels, waardoor er schade kan ontstaan aan elektrische apparaten.
 • Nesten: De aanwezigheid van nesten kan ook duiden op een rattenplaag. Bruine ratten vestigen zich vaak op beschutte plaatsen, zoals in de kelder, groeven of buiten. Zwarte ratten vestigen zich liever op zolder of in het dak. De nesten van bruine ratten bestaan vaak uit zeven tot tien jongen, terwijl de nesten van zwarte ratten vaak uit zes tot tien jongen bestaan.
 • Sterke geur: Ratten verspreiden vaak een penetrante geur, welke veel weg heeft van ammoniak. De geur is een combinatie van de geur uit de klieren van ratten, de geur van de uitwerpselen en de urine. Voor ratten geeft de geur herkenning. Ratten gebruiken deze ammoniak achtige geur namelijk om looppaden te banen en familie te herkennen.
 • Afdrukken: Ratten laten vaak sporen achter, vooral in stoffige ruimtes. Bij zwarte ratten zie je vaak een afdruk van de teentjes van de rat, terwijl bruine ratten op de bal van hun voeten lopen en dus een grotere afdruk geven.
 • Vreemde geluiden: Vooral bruine ratten kan je horen door de krassende geluiden die ze maken. Deze geluiden zijn vooral te horen vanuit de leefruimte van de bruine rat. De bruine rat bevindt zich namelijk vaak in de tuin of de begane grond en deze zijn dan ook te horen vanuit de kelder of onder het bedrijfspand of huis. De zwarte rat komt wat minder voor in Nederland en leeft vooral op de bovenste verdieping van gebouwen.

Maatregelen om ratten te voorkomen en te bestrijden

Er kunnen verschillende maatregelen genomen worden om ratten te bestrijden. Te denken valt aan de volgende maatregelen:

 1. Zorg ervoor dat het huis goed opgeruimd en schoon is. Hetzelfde geldt voor de omgeving rondom het huis of het bedrijfspand, zodat de rat geen voedsel kan vinden. Een belangrijke tip is geen voedsel en andere rommel te laten liggen of slingeren. Dit is de uitstekende mogelijkheid voor ratten om beschutting te zoeken en een nest te maken.
 2. Zorg dat het huis of bedrijfsgebouw geen groeven of openingen bevat in de roosters, deuren, ramen, muren, afvoer of riolering. Hier kunnen ratten makkelijk doorheen komen. Met een zogenaamde mousestop kunnen deze gaten makkelijk gedicht worden.
 3. Zorg ervoor dat etensresten niet blijven slingeren in en rondom het pand. Bewaar afval dan ook goed in afsluitbare vuilnisbakken.
 4. Wanneer het kwaad al geschied is en er al ratten aanwezig zijn in huis of het bedrijfspand kunnen er verschillende maatregelen genomen worden om deze te bestrijden. Een eerste mogelijkheid is rattengif te gebruiken. Veel mensen willen dit echter niet en kiezen voor andere mogelijkheden. Zo is het mogelijk verschillende geuren los te laten, waarvan ratten niet houden. Dit zijn onder andere mint, kamille of terpentine. Deze geuren kunnen ratten afschrikken. Een andere mogelijkheid is een kat op de ratten los te laten.
 5. Ben je ten einde raad, dan is het altijd mogelijk om bedrijven in te schakelen, die gespecialiseerd zijn in het bestrijden van ongedierte.